Tirajlı lotereyanın hər tirajının uduş
fondunun oynanılması tarixi

Lotereya
3 tirajlıdır.

Hər 3 tiraj fondu
ayrılıqda 3 çəkiliş zamanı
oynanılacaq.

Tirajların keçirilmə müddət və vaxtları aşağıdakı kimi olacaq:

Tiraj №1

Tirajın uduş fondunun oynanılması tarixi: 25.10.19
Başlama tarixi **** : 10.10.19 00:00
Bitmə tarixi **** : 24.10.19 23:59
Müddət 15 gün
Yer / vebsayt/: canlı yayım ****** :
1) pantenesaci.az vebsaytı,
2) "Sağlam Saçlar" facebook səhifəsi

Tiraj №2

Tirajın uduş fondunun oynanılması tarixi: 11.11.19
Başlama tarixi **** : 25.10.19 00:00
Bitmə tarixi **** : 10.11.19 23:59
Müddət 17 gün
Yer / vebsayt/: canlı yayım ****** :
1) pantenesaci.az vebsaytı,
2) "Sağlam Saçlar" facebook səhifəsi

Tiraj №3

Tirajın uduş fondunun oynanılması tarixi: 30.11.19
Başlama tarixi **** : 11.11.19 00:00
Bitmə tarixi **** : 29.11.19 15:00
Müddət 19 gün
Yer / vebsayt/: canlı yayım ****** :
1) pantenesaci.az vebsaytı,
2) "Sağlam Saçlar" facebook səhifəsi

****
Başlama tarixi
-məlumatların daxil edilməsinin başlama tarixi;

*****
Bitmə tarixi - məlumatların daxil edilmısinin bitmə tarixi

******
Çəkiliş olan tarixdə tirajın oynanılacağı yer və tirajın dəqiq vaxtı barədə məlumat çəkiliş tarixindən ən azı 3 (iki) gün qabaq bu şərtlərin 3-cü bəndində qeyd olunan internet səhifələrində yerləşdiriləcək.